Inleiding | Voorwaarden | Naar het Archief | Bestellen | Info
Algemene Voorwaarden
Voordat u beelden bij fotografie Bert Boekhoven besteld, dient u deze algemene voorwaarden te lezen en indien u akkoord
gaat, geeft u dit aan door op de "akkoord" button te drukken.

Eigendom van de site en het auteursrecht op de beelden
Deze website is het eigendom van Fotografie Bert Boekhoven (hierna te noemen FBB). De inhoud en alle bestanden van
deze site zijn het eigendom van FBB. Zonder schriftelijke toestemming van FBB is het niet toegestaan om de beelden in
welke vorm dan ook te verveelvoudigen en/of te kopieëren.

Gegevensbescherming
Om uw bestellingen te verwerken, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Zoals de bedrijfsnaam, de naam van de
opdrachtgever(ster), adres, telefoonnummer, e-mailadres. FBB garandeert u, dat deze gegevens alleen gebruikt zullen
worden voor eigen gebruik en niet aan derden ter beschikking zullen worden gesteld. Door het gebruik van internet is
het mogelijk, dat deze informatie een aantal landen en wetgevingen passeren. Door het invoeren van uw gegevens, geeft
u te kennen hiermee op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Licenties
Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en de betaling van de factuur waarop de licentie staat omschreven,
krijgt de opdrachtgever wiens naam en adres staat aangegeven op de bestelling, het recht om de betreffende beelden te
gebruiken voor onbepaalde tijd geduurende de looptijd van de publicatie waarvoor deze is aangevraagd.

Gebruik van de opnames
Beelden mogen niet uitgeleend of overgedragen worden aan derden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke
toestemming van FBB. Er mogen geen kopieën worden gemaakt en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Beelden of delen van onze website mogen niet op andere websites worden geplaatst.

Garantie en annuleringsvoorwaarden
Wanneer beelden of media, waarop de beelden zijn opgeslagen zijn beschadigd, behoudt FBB zich het recht voor om de
beschadiging te repareren of een vervanging te leveren. Dit op voorwaarde, dat het materiaal binnen 7 dagen na ontvangst
door de gebruiker wordt geretourneerd met opgave van de beschadiging. FBB accepteert geen aansprakelijkheid voor directe
of indirecte schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de beelden van de stockfotowebsite.
Voor afgegeven rechten voor gebruik van beelden accepteert FBB geen annuleringen en/of restitutie van betalingen, welke
gedaan zijn voor de gebruiksrechten, ongeacht of het beeld daadwerkelijk gebruikt is of niet.

Tot slot
Mondelinge of andere overeenkomsten zijn niet van toepassing tenzij door FBB via mail bevestigt.